Oppdatering Covid 19

Hovedstyret har i dag hatt et møte på Teams med bakgrunn i smitteutbruddet i Hegra. Vi har kommet til at all trening minimum til og med kommende søndag går ut.

Håndballcup som var planlagt kommende helg utgår. Når det gjelder seriekamper i håndball, så vil håndballgruppa avvente direktiver fra forbundet og deretter formidle informasjon. Vi ber om at de dette vedrører kontakter lagleder / styre om de er usikre.

Gjenopptakelse av aktivitet vil bli vurdert fortløpende etter kommende søndag basert på smitte i området. Følg derfor med på informasjon om dette.

Hegra IL ønsker primært å ivareta en så høy aktivitet som mulig. Da tror vi det er bedre med en skikkelig dugnad i en kortere periode enn en kvasiløsning hvor vi ikke gjenvinner kontroll. Vi ber om forståelse for dette. Følg med i deres respektive grupper for ny informasjon, og ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon.

Ivar M. Hansen

975 32 642